Pingwinaria 2007

W trakcie tegorocznych Pingwinariów miałem okazję wygłosić prelekcję o OpenEmbedded. W porównaniu do poprzedniej prezentacji (w Poznaniu) słuchacze wiedzieli o czym mówię. Padły ciekawe pytania (część znałem wcześniej z dyskusji z wieloma osobami), dyskusja przeniosła się później w różne miejsca.