Polish layout for N810 hardware keyboard

Thanks to work done by Jiri Benc in his “ukeyboard” alternative control panel for language and regional settings I am able to present Polish layout for N810 hardware keyboard.

Polish chars are on Chr+ (where is one of “acelnosxz”).

Also few other combinations are added:

Fn+Space = |
Chr+Space = Tab
Chr+j = [
Chr+k = ]

Original functions of “Chr” key were dropped — there is no small on screen keyboard after single press of “Chr” and no option to enter other national chars (like “öïüõôōő” etc).

Click here to simple install.

Pingwinaria 2007

W trakcie tegorocznych Pingwinariów miałem okazję wygłosić prelekcję o OpenEmbedded. W porównaniu do poprzedniej prezentacji (w Poznaniu) słuchacze wiedzieli o czym mówię. Padły ciekawe pytania (część znałem wcześniej z dyskusji z wieloma osobami), dyskusja przeniosła się później w różne miejsca.

Impreza była ciekawa i w następnym roku też tam będę (chyba, że coś mi wypadnie). Spotkałem wiele osób znanych mi dotychczas raczej tylko z sieci, kilku znajomych jak i wiele innych interesujących postaci. Jedną z nich był Tomasz Zieliński dzięki któremu mogłem podładować baterię w Neo1973 — spędziliśmy nieco czasu dyskutując o projekcie OpenMoko (Tomek miał prelekcję w tym temacie), przedstawiając telefon(y) i projekt żądnym informacji uczestnikom Pingwinariów.

Warto było być 🙂

Prezentacja do pobrania