Calling on Maemo?

My N810 runs OS2008 still. Today during normal telephone call with friend I was asked about Skype account. After call I grabbed tablet and looked at available applications. Few minutes later I was logged into Skype account. But to get notifications application has to work… Same problem

Pół roku minęło

Pół roku minęło może nie “jak jeden dzień” ale zleciało. Z okazji naszej “półrocznicy” uznałem, że napiszę kilka słów o tym jak to się odbyło. 14 sierpnia 2007 roku — tę datę będę całe życie pamiętać. Tego dnia ożeniłem się z Anią. Nie będę pisać o wszystkich przygotowaniach weselnych bo było